W termonologii bankowej "zdolnośc kredytowa" (ang. solvency) – zdolność kredytobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności. Co on oznacza w praktyce? 

Analizę zdolności kredytowej bank dzieli na dwie podstawowe części - ilościową i jakościową. Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a w tym:

  • uzyskiwane dochody
  • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.)
  • obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty

Mówiąc najogólniej bank porównuje nasze przychody i nasze wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Musimy pamiętać, że dla banku dość istotne jest źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), które w każdym przypadku musi być legalne.

Odpowiednią wagę przywiązują banki do stabilizacji na rynku pracy. Podejście tutaj różni się w zależności od stosowaniej polityki banku. Inaczej banki traktuja potencjelnych kredytobiorców uzyskujących źródła dochodów z umów zleceń, umów o dzieło. Podobnie sprawa ma się jeśli chodzi o dochody z najmu. Należy wiedzieć, gdzie trzeba wnioskować o kredyt by nasze dochody zostały wzięte pod uwagę do przeliczenia zdolności kredytowej. Przecież kredyt hipoteczny lub czasami spora gotówka, którą będziemy chcieli pozyskać w formie kredytu gotówkowego wymagać będzie dobrej kondycji finansowej nie tylko w naszej ocenie, ale przede wszystkim w ocenie banku.

Warto w każdym przypadku skorzystać z wiedzy eksperta z uwagi na fakt posiadania przez niego z szerokiej wiedzy o polskim rynku finansowym. Usługi tego typu są zawsze bezpłatne a doskonale zwiększają powodzenie projektu - finalizacji np. zakupu lub remontu nieruchomości.