Stawki WIBID/WIBOR są powszechnie rozumiane jako "cena pieniądza na rynku międzybankowym".

Formalnie rzecz biorąc WIBID/WIBOR są to stawki depozytowe kwotowane przez 15 największych banków w Polsce zgodnie z regulaminem Fixingu Stawki WIBID/WIBOR stworzonym przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (www.acipolska.com.pl).

Z założenia WIBOR jest stawką transakcyjną z ustalonym maksymalnym spreadem (bid/offer), co oznacza, że przez 15 minut po ustaleniu stawek każdy bank z grupy "wiborowców" ma obowiązek zakwotować innemu bankowi "wiborowcowi" co najmniej taką samą cenę, jaką pokazał do wyliczenia stawki referencyjnej. W praktyce wygląda to tak, że 15 banków o godzinie 11.00 prezentuje swoje stawki, po jakich przyjmie depozyt (WIBID) lub po jakich złoży w innym banku lokatę (WIBOR). Kwotowanych stawek jest 18, czyli przyjmę (bid) i dam (ask) depozyt na 10 terminów. (ON, TN, SW, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y).Stawka WIBOR jest więc "zdjęciem" rynku na godzinę 11.00. Rynek depozytów międzybankowych funkcjonuje w godzinach 8.00-17.00.