Stopy procentowe w górę, jak sobie z tym radzić?

Nastroje kredytobiorców, przede wszystkim tych, którzy zaciągnęli długoterminowe kredyty hipoteczne, mają prawo, z tygodnia na tydzień, ulegać sporemu pogorszeniu. Zwiększająca sie rata kredytowa będzie rosnąć. Dla wielu kredytobiorców pierwsze skutki odczuwalne będą z pewnym opóźnieniem. Wynika to z faktu ustalenia stopy procentowej dla kredytu w okresach odsetkowych, które w zależności od zastosowanej stawki referencyjnej wynosi w bankach 3 lub 6 miesięcy. Jednak gdy nadejdzie dzień ustalenia stopy procentowej na kolejny okres odsetkowy bank zaciągnie dane na podstawie bieżącej stawki WIBOR, która jest odzwierciedleniem aktualnej sytuacji na rynku międzybankowym. W konstrukcji stopy procentowej kredytu stałą jest zawsze marża banku. W okresie kilku ostatnich lat marże banków oscylowały w przedziale 1,8 do 2,5 %. Pewnie wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie do jakiego poziomu oprocentowania wzrośnie jego kredyt. Według naszych prognoz poziom rynkowych stawek WIBOR w pierwszym półroczu 2022 roku może sięgnąć nawet poziomu 4%. Finalnie oprocentowanie kredytów hipotecznych oscylować może wokół 6%. Według takiego scenariusza rata zaciągniętego początkiem 2021 r. kredytu w przykładowej wysokości 300 000,- zł na okres 25 lat wzrośnie z 1 270,- zł do nawet 1 900,- zł. Może to być potężny cios w wydatki wielu gospodarstw domowych. Sytuacja nie jest oczywiście tutaj czymś szczególnie nadzwyczajnym. Zaciągając kredyt długoterminowy  kreytobiorca, w trakcie jego spłaty przechodzi przez wiele lat przez okres relatywnie niskich jak i tych wyższych stóp procentowych. Gospodarka rynkowa w swojej naturze ma cykiczny schemat rozwoju i związanymi  z tym decyzjami polityki monetarnej banków centralnych, których zadanim jest stymulowanie skłonności uczestników rynku do podejmowania decyzji o charakterze inwestycyjnym bądź bardziej zachowawczym. 

Co robić gdy raty zaczynają przekraczać możliwości płatnicze kredytobiorcy. Pierwszym dokumentem wartym analizy jest bezsprzecznie zawarta umowa kredytowa. Można to zrobić samemu, albo poprosić o pomoc bardziej doświadczonych. Możliwości oczywiście nie są nieskończone ale często znajdują się rozwiązania pozwalające sobie ulżyć, przynajmniej w czasie gdy stopy procentowe mocno doskwierają.